Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 161
  • Trong tuần: 634
  • Tất cả: 47578
Trường Mầm non Hoa Huệ
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022

UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON HOA HUỆ

Độc lp – T do – Hnh phúc

Số: 97/TBTS-MNHH

Tân Xuân, ngày 04 tháng 06 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh năm học 2021 – 2022


 
 

 


Căn cứ Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 03/06/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 trên địa bàn thành phố Đồng Xoài, năm học 2021–2022;

Căn cứ Kế hoạch số 467/KH-PGDĐT ngày 26 tháng 05 năm 2021 của PGD thành phố Đồng Xoài, về việc tuyển sinh vào mầm non, lớp1, lớp 6 trên địa bàn thành phố Đồng Xoài năm học 2021-2022;

            Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, nay trường mầm non Hoa Huệ thông báo đến các bậc phụ huynh về công tác tuyển sinh năm học 2021-2022 như sau:

  1.  Đối tượng tuyển sinh:

- Tổng số tuyển sinh: 370 cháu. Mẫu giáo: Trẻ từ 3 đến 5 tuổi

              + Số lượng cụ thể: (tuyển sinh mới)

            - Trẻ 3-4 tuổi: Lớp mầm: (sinh năm 2018)           3 lớp/75 cháu.

- Trẻ 4-5 tuổi: Lớp chồi: (sinh năm 2017)               2 lớp/60 cháu.

- Trẻ 5-6 tuổi: Lớp lá: (sinh năm 2016)                  1 lớp/55 cháu.

2. Thời gian tuyển sinh: 01 đợt: 

+ Từ 26/07 đến 06/08/2021 (trừ thứ 7 và chủ nhật)

3. Địa điểm tuyển sinh:

  • Nộp hồ sơ trực tuyến trên trang: https://binhphuoc.tsdc.vnedu.vn/

- Tại văn phòng trường mầm non Hoa Huệ.

4. Hồ sơ tuyển sinh:

- Đơn xin nhập học (theo mẫu)

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

- Bản photo sổ hộ khẩu thường trú hoạc tạm trú (Công chứng)

- Hồ sơ theo dõi trẻ khuyết tật (nếu có)

- Sổ sức khỏe (phô tô)

- Thẻ bảo hiểm  0-6 tuổi (phô tô)

5. Một số lưu ý:

- Đối với học sinh mới khi đi đăng ký phải có đầy đủ hồ sơ như đã thông báo.

- Các cháu là học sinh cũ phải đến đăng ký lại để nhà trường sắp xếp lớp học.

*Lưu ý: Trong khoảng thời gian nêu trên nhà trường tuyển sinh đủ chỉ tiêu giao theo kế hoạch của Phòng thì sẽ không tuyển thêm nữa.

 Trên đây là nội dung thông báo tuyển sinh của trường mầm non Hoa Huệ năm học 2021-2022. Rất mong được sự quan tâm phối hợp của Ban điều hành các khu phố, các Ban ngành, đoàn thể của địa phương thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các bậc phụ huynh biết đưa con em đến trường mầm non Hoa Huệ đăng ký nhập học, giúp nhà trường hoàn thành tốt công tác vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                            BAN TUYỂN SINH

- PGD-ĐT (B/c);                                                                                                                                                                  TRƯỞNG BAN

- Đảng ủy – UBND P. TP;

- Các Ban, ngành đoàn thể;

- Ban điều hành các khu phố.

- Lưu: VT.                                                                                                 

            
Tin khác

Địa chỉ : Khu phố Suối Đá, Phường Tân Xuân, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Hiệu trưởng : Bà Trương Thị Vân 

Số điện thoại :

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước