Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 57
  • Trong tuần: 530
  • Tất cả: 47474
Trường Mầm non Hoa Huệ
đơn xin nhập học 2021
phụ huynh viết đơn theo mâu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 

 

ĐƠN XIN VÀO HỌC MẦM NON

                                                                      ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Năm học 2021 - 2022  

          

Kính gửi:  Hội đồng tuyển sinh Trường Mầm non Hoa Huệ

thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

 

Tôi tên là:……………………………............; Sinh năm: ………......................................

Nghề nghiệp: ……………………............; Số điện thoại: ……….... …………..................

Hộ khẩu thường trú hoặc tạm  trú: Tổ (đội, xóm): .................., khu phố,ấp:.........................

Phường, xã: ............................, huyện/ thành phố:........................, tỉnh/TP:.........................

Chỗ ở hiện nay (ghi địa chỉ nơi ở theo thứ tự như ghi hộ khẩu):...........................................

................................................................................................................................................

Là cha, mẹ (người đỡ đầu) cháu: ………………………......................................................

Sinh ngày: ….. tháng …..…năm ….…..; Nơi sinh:..............................................................

Giới tính (nam, nữ):...............................; Dân tộc: …….…………......................................

Nay tôi xin đăng ký cho cháu vào  học nhóm/lớp …….................., năm học 2021– 2022.

Tôi xin cam đoan sẽ thực hiện đầy đủ các quy định của nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh đề ra. Tích cực phối hợp cùng nhà trường để chăm sóc, giáo dục trẻ học tập đạt kết quả tốt.

 

  XÁC NHẬN CỦA HĐ TUYỂN SINH                                            Tân Xuân, ngày …...tháng ….. năm 2021

                    (Ký tên, đóng dấu)                                                                                          NGƯỜI LÀM ĐƠN                                                   

                                                                                                                                 (ký và ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

Địa chỉ : Khu phố Suối Đá, Phường Tân Xuân, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước

Hiệu trưởng : Bà Trương Thị Vân 

Số điện thoại :

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước